Monthly Archives: יולי 2018

צו הפטר

צו הפטר

צו הפטר – הדרך שלכם להתחיל מחדש כסף הוא דבר חשוב ביותר בחיים וכל מי שאומר לכם אחרת או אדם אשר לא אומר אמת או אדם אשר מעולם לא היה לו חסר לו כסף ועל כן הוא לא מבין את החשיבות העצומה שלו. אם ישנה אמת שאין עליה מחלוקת היא העובדה כי בכדי להשיג הרבה כסף יש לקחת סיכונים בחיים. עליכם ...

Read More »